Bloglar

Elektroteknik plastikler ve kompozitler

Genel bilgiler

Termoplastik plastikler ısıtıldığında erimez ve çözünmez hale gelme özelliğine sahip değildir. Bu tür plastiklerin sertleşip kalıptan çıkması için soğutulmaları gerekir. Termoplastik kütleler sertleştikten sonra yeniden kalıplanabilir, bu yüzden onlara tersinir denir. Termoplastikler arasında polivinil klorür, polistiren, polietilen, poliamid presleme, ekstrüzyon ve enjeksiyonlu kalıplama bileşikleri bulunur. Termoplastikler sert, yarı sert ve yumuşak plastikler olarak üçe ayrılır. Yarı mamul ürünler (saclar, levhalar ve plaklar) şeklinde üretilen ve mekanik işleme – bükme, damgalama, pnömatik kalıplama ve üfleme amaçlı termoplastiklerin adlarına "levha" sıfatı eklenir, örneğin: vinil plastik levha vb. Önemli miktarda plastikleştirici içeren ve esas olarak levha, bant, hortum vb. şeklinde üretilen yumuşak ve elastik plastik kütlelere “plastik bileşik” teknik adı verilir. Farklı üreticiler aynı hammaddelerden termoplastikleri kendi markaları altında üretmektedir ve kataloglarda marka adının yanında uluslararası DIN standardına uygun olarak malzeme tanımının belirtilmesi gerekmektedir.