Normalleştirilmiş yanıcılık özelliğine sahip mika plastik malzeme